facebook

Den otevřených dveří na KÚ LK

Protože Liberecký kraj je jedním z našich velmi důležitých partnerů, který nám pomáhá při zajištění naší činnosti a to především finančními prostředky, velmi rádi jsme přijali pozvání k účasti na Dni otevřených dveří. Pro děti i dospělé jsme připravili ukázku naší techniky a vybavení s odborným výkladem. Děti si mohly vyzkoušet na cvičném polygonu i orientaci podle vodícího lana tak jako potápěč v nulové viditelnosti. Počasí nám přálo, takže nakonec byla akce velmi vydařená.

 

VPZS Liberec, 2021 / Přihlášení členů

web: Global Office s.r.o.