facebook

PÁR SLOV O NÁS ...

» Vodní a potápěčská záchranná služba Liberec

(VPZS Liberec) vznikla 11. prosince 2001 coby pokračovatel původní organizace VZPS. Jako jedna ze složek IZS (Integrovaného záchranného systému) zaměřuje svou činnosti především na spolupráci s ostatními složkami IZS a to zejména na pomoc při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Technické vybavení a způsob výcviku předurčuje tuto jednotku k provádění zásahu ve složitých podmínkách pod vodní hladinou i na hladině a dále pak k poskytování účinné pomoci při povodních včetně možné evakuace postižených osob z dotčených oblastí.

Nedílnou a neméně důležitou součástí práce této skupiny je i výcviková a lektorská činnost v oblasti potápění a aktivit spojených s vodními plochami a dále pak různé propagační, humanitární či veřejné ekologické akce pořádané pro různé subjekty jak komerčního, tak veřejného sektoru.

» Spolupráce s ostatními složkami

- zařazena do Poplachového plánu Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje jako ostatní složka IZS

- zařazena do informačního systému ARGIS pro potřebu státních orgánů pro použití v krizových stavech. č.j.HSLI-428-49/KŘ-2004

- spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje na základě dohody o spolupráci č,j. HSLI-70-8/KŘ-2003

- registrována u Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou ev.č.: 513 202

» Činnost VPZ legislativně

Činnost VPZS Liberec probíhá v souladu s ust. § 21 zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. VPZS Liberec spolupracuje se složkami IZS zejména při:

  • provádění záchranných prací při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
  • zajišťování činností ve složitých podmínkách na vodních plochách a pod vodní hladinou
  • pátracích a vyhledávacích činnostech pod vodní hladinou
  • pomoci při povodních
  • školící a lektorské činnosti v oblasti potápění

VPZS Liberec, 2023 / Přihlášení členů

web: Global Office s.r.o.