facebook
doleva

Fotografie z našich akcí

Ukončení projektu VPZS
Zpracováním závěrečné zprávy byl dokončen projekt VPZS „Oprava záchranného vozidla a doplnění zásahového materiálu“ na který se podařilo získat finanční prostředky z Krizového fondu Libereckého kraje. Díky vstřícnosti a podpoře ze strany Libereckého kraje bylo možno v průběhu roku 2015 a 2016 provést opravu zásahového vozidla VPZS, zajistit provedení STK a tím zabezpečit jeho provoz v dalších letech. Byla provedena oprava brzd, výměna táhel řazení a dokončena oprava motoru. V souladu s podmínkami projektu byl zabezpečen nákup materiálu, který členové VPZS využívají při zásazích a výcviku. Podařilo se doplnit vybavení vozidla o zásahový materiál tak, aby vybavení VPZS téměř beze zbytku splňovalo standard pro zasahující potápěčskou skupinu. V rámci projektu byly zakoupeny 2 soupravy celoobličejových masek pro zasahující potápěče, nový akumulátor k lodnímu motoru, sada LED osvětlení k zabezpečení činnosti v noci. Obnoveno a doplněno bylo základní nářadí používané při práci jak na souši, tak pod vodou. Realizována byla kompletní diagnostika radiostanic z důvodu zjištění jejich skutečného stavu včetně pořízení nových zdrojů a nového nabíječe. Díky projektu se podařilo provést i kompletní servis lodního spalovacího motoru a řetězové pily. Nový materiál a vybavení je využíváno nejenom při zásazích ve prospěch složek IZS, ale i při zajišťování výcviku pro jednotky SDH a propagačních akcích. Fotografie z jednotlivých akcí lze nalézt na stránkách v sekci fotogalerie. Díky podpoře ze strany Libereckého kraje došlo k dalšímu zlepšení a zvýšení akceschopnosti naší jednotky. Současné vybavení umožňuje provádět efektivní přesuny do místa zásahu, práci v noci a za nepříznivých světelných podmínek, provádění činností za pomoci základního nářadí, souběžný zásah dvou skupin potápěčů a zajištění dalších odborných činností. Předseda VPZS Petr Fatka

VPZS Liberec, 2016 / Přihlášení členů

web: Global Office s.r.o.