facebook

SPONZOŘI

VPZS Liberec je neziskovou organizací spolupracující se složkami IZS v oblasti potápění a činností při práci nad i pod vodní hladinou, záchraně osob a majetku při živelných pohromách a dalších činnostech. Našim jediným pravidelným zdrojem finančních prostředků jsou tedy členské příspěvky našich členů. Proto na obnovu a obměnu techniky a vybavení potřebného pro zásahy vyhledáváme a oslovujeme subjekty a organizace se žádostí o sponzorské dary.

Zde patří veliké poděkování všem našim partnerům, kteří nám pomáhají finančními dary, případně zakoupením a darováním potřebného vybavení.

Děkujeme tímto následujícím partnerům:

VPZS Liberec, 2023 / Přihlášení členů

web: Global Office s.r.o.