facebook

Cvičný výjezd jednotky

Protože jsme byli vyzváni k urychlenému ukotvení mol pro plavce na Kristýně, využili jsme situace k prověření akceschopnosti jednotky. Kotvení jsme pojali jako nácvik činnosti, tzn. všem členům odšla výzva k výjezdu. Sešli jsme se v hojném počtu. Mola se podařilo ukotvit a my jsme nacvičili potřebné činnosti.

VPZS Liberec, 2021 / Přihlášení členů

web: Global Office s.r.o.