facebook

Povodně 2013

Naše jednotka zahájila činnost 2. 6. 2013 ve Václavicích, poté co se rozlil místní potok. Byli jsme požádáni o rozebrání staré nefunkční lávky, pod kterou se hromadily naplaveniny a posléze docházelo k rozlévání potoka. Dále jsme čistili koryto a odstranili několik stromů, které ho zužovali. V pondělí nás KOPIS LK převelel do obce Černousi. Zde se rozlila řeka Smědá, která odřízla obce Boleslav a Ves. Zde jsme po dohodě se starostou obce ihned započali s přípravou zaplavených přístupových komunikací na úterní rozvozy občanů naší lodí. Bylo potřeba odstranit vše, co by bránilo bezpečnému přívozu a posléze i po opadnutí vody průjezdu hasičských vozů. Jednalo se hlavně o větvě, polámané stromy, zbytky el. ohradníku, kameny a různé další naplaveniny. Zhruba o půlnoci byly obě komunikace připravené a v úterý jsme od brzkého rána zajišťovali převozy lidi do práce, do obchodu, děti do škol apod. Odpoledne jsme ještě pomáhali vozu HZS, který při průjezdu do obce strhl proud mimo komunikaci. V obci jsme setrvali až do té doby, než voda poklesla natolik, že komunikaci byly schopny projíždět hasičské vozy a traktory. Děkujeme místní jednotce hasičů, kteří se o nás postarali co se týká stravy, kynologické brigádě policie ČR za ubytování a zastupitelstvu obce Černousy za perfektní součinost a přesné informace.  

VPZS Liberec, 2023 / Přihlášení členů

web: Global Office s.r.o.